Danh mục Dịch vụ công trực tuyến - Sở Giao thông vận tải

 

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẬU GIANG

Ngày 06-01-2021

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÊN TRỰC TUYẾN

MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HẬU GIANG

(Kèm theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021

của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

 

STT

Tên thủ tục

Địa chỉ Cổng Dịch vụ công

Sở Giao thông vận tải (93 dịch vụ công)

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

2

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

3

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

https://qlvt.mt.gov.vn

4

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

https://qlvt.mt.gov.vn

5

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào

https://qlvt.mt.gov.vn

6

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

https://qlvt.mt.gov.vn

7

Cấp Giấy phép xe tập lái

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

8

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

9

Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

10

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

11

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

12

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc hư hỏng

https://qlvt.mt.gov.vn

13

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, tước quyền sử dụng

https://qlvt.mt.gov.vn

14

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào

https://qlvt.mt.gov.vn

15

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

https://qlvt.mt.gov.vn

16

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

17

Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe Công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo rơmoóc xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

https://qlvt.mt.gov.vn

18

Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe Công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo rơmoóc xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

https://qlvt.mt.gov.vn

19

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

20

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

21

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

22

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

https://qlvt.mt.gov.vn

23

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

24

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

25

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

https://dichvucong.gplx.gov.vn

26

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong tỉnh Hậu Giang

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

27

Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

28

Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

29

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

30

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

32

Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

33

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

34

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

35

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

36

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

37

Cấp lại Giấy phép lái xe

https://dichvucong.gplx.gov.vn

38

Cấp mới Giấy phép lái xe

https://dichvucong.gplx.gov.vn

39

Cấp, Cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn.

https://dichvucong.gplx.gov.vn

40

Chấp thuận giảm tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh.

https://qlvt.mt.gov.vn

41

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh.

https://qlvt.mt.gov.vn

42

Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh.

https://qlvt.mt.gov.vn

43

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

44

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

45

Công bố đưa trạm dừng nghỉ trên tuyến đường do địa phương quản lý (trừ tuyến Quốc lộ).

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

46

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

47

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ trên tuyến đường do địa phương quản lý (trừ tuyến Quốc lộ).

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

48

Đăng ký khai thác tuyến

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

49

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Lào - Campuchia

https://qlvt.mt.gov.vn

50

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

51

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

52

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

53

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

54

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

https://dichvucong.gplx.gov.vn

55

Đổi Giấy phép lái xe đối với Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.

https://dichvucong.gplx.gov.vn

56

Đổi Giấy phép lái xe đối với Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước ngoài.

https://dichvucong.gplx.gov.vn

57

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

https://dichvucong.gplx.gov.vn

58

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

59

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

60

Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện hiệp định GMS.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

61

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

62

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

63

Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

64

Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

65

Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

66

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

67

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

68

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

69

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác (đối với công trình lưới điện hạ áp có chiều dài từ 50m trở lên).

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

70

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

71

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác (đối với công trình lưới điện hạ áp có chiều dài từ 50m trở lên).

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

72

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

73

Đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

74

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trên các tuyến hệ thống đường đường bộ được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo (đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý).

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

75

Cấp phép xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ địa phương đang khai thác.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

76

Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

77

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông cho phép sử dụng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

78

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

79

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

80

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

81

Cho ý kiến dự án xây dựng và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

82

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

83

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

84

Gia hạn chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

85

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

86

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

87

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

88

Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

89

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

90

Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

91

Chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa, đối với đường thuỷ nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

92

Công bố cảng thủy nội địa, đối với đường thuỷ nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

93

Công bố lại cảng thủy nội địa, đối với đường thuỷ nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

https://dichvucong.haugiang.gov.vn/

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây 9. DVC muc 4.docx_20211014102748.docx
Đang online: 1
Hôm nay: 254
Đã truy cập: 769733
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.