Danh mục Dịch vụ công trực tuyến - Sở Giao thông vận tải

 

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẬU GIANG

Ngày 06-01-2021

TT

Tên dịch vụ công

Mức độ

Địa chỉ

1

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

3

dichvucong.gplx.gov.vn

2

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

4

qlvt.mt.gov.vn

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dụng của giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, tước quyền sử dụng.

4

4

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc hư hỏng

4

5

Cấp phù hiệu xe kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe Công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo rơmoóc xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải).

4

6

Cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng xe Công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo rơmoóc xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải).

4

7

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào

4

8

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào

4

9

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

4

10

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

4

11

Cấp Giấy phép vận tải quan biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam

4

12

Cấp lại Giấy phép vận tải quan biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam

4

13

Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

3

https://dichvucong.

haugiang.gov.vn/

14

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

3

15

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

3

16

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

3

17

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

3

18

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

3

19

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong tỉnh Hậu Giang

3

20

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

21

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

3

22

Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

3

23

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

3

24

Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

3

25

Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

3

26

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

3

27

Cấp Giấy phép xe tập lái.

3

28

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

3

29

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.

3

30

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

3

31

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

3

32

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

4

33

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý.

4

34

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý.

4

35

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương

4

36

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường địa phương.

4

37

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương.

4

38

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến khách ngang sông trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương.

4

39

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác (đối với công trình lưới điện hạ áp có chiều dài từ 50m trở lên).

4

40

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương đang khai thác (đối với công trình lưới điện hạ áp có chiều dài từ 50m trở lên).

4

Đang online: 1
Hôm nay: 470
Đã truy cập: 184720
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.