Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ - Sở Giao thông vận tải

 

Danh sách tin tức

Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

10-01-2023

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

04-01-2023

Ngày 23/12/2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã ký Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.