Liên hệ - Sở Giao thông vận tải

 

Số điện thoại liên hệ các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Ngày 06-01-2021

BAN LÃNH ĐẠO SỞ

Mai Văn Tân

Giám đốc

0913.817.899

Lê Thanh Việt

Phó Giám đốc

0918.051.928

THỦ TRƯỞNG CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trần Lê Trung

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng

0907.346.345

Trịnh Thanh Hùng

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Trưởng phòng

0919.249.089

Đặng Thị Bích Tuyền

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phó Trưởng phòng

0939.507.517

Dư Xuân Lộc

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Trưởng phòng

0976.124.555

Đỗ Văn Thanh

Phòng Pháp chế - An toàn

Trưởng phòng

0918.855.220

Lê Văn Quang

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Trưởng phòng

0939.010.109

Trần Văn Lê

Thanh tra Giao thông vận tải

Chánh Thanh tra

0918.932.295

Tăng Nguyễn Quốc Bảo

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ

Giám đốc

0913.975.006

 

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.