Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

01. Lịch tiếp công dân tháng 01/2020

Ngày 30-10-2020

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/01/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 02/01/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 03/01/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 06/01/2020:Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 07/01/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 08/01/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 09/01/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 10/01/2020:Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 13/01/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 14/01/2020: Đ/c Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 15/01/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 16/01/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 17/01/2020:Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

4. Tuần thứ tư:

          - Ngày 20/01/2020: Đ/c Nguyễn Ngọc Long, Giám đốc Sở;

- Ngày 21/01/2020:Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 22/01/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

          - Ngày 23/01/2020: Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 24/01/2020: Nghỉ Tết Nguyên đán;

           5. Tuần thứ năm:

- Ngày 27/01/2020: Nghỉ Tết Nguyên đán;

- Ngày 28/01/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 29/01/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 30/01/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 31/01/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 946
Đã truy cập: 207433
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.