Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

01. Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Ngày 25-07-2020

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Giao thông vận tải xem xét, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Nếu không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa theo mẫu (bản chính);

- Bình đồ vị trí công trình cảng dự kiến xây dựng, mặt bằng cảng, vùng nước trước cảng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ thuộc Sở giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.


Đang online: 1
Hôm nay: 799
Đã truy cập: 207288
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.