Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

01. Tình hình tai nạn giao thông Tháng 01/2020

Ngày 04-08-2020

* Tổng số TNGT tháng 01/2020: So với cùng kỳ tháng 01/2019

+ Số vụ: 02/10 vụ, giảm 08 vụ.

+ Số người chết: 01/10 người, giảm 09 người chết.

+ Số người bị thương: 01/03 người, giảm 02 người bị thương.

* Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 02/10 vụ, giảm 08 vụ.

+ Số người chết: 01/10 người, giảm 09 người chết.

+ Số người bị thương: 01/03 người, giảm 02 người bị thương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với tháng liền kề tháng 12 năm 2019:

+ Số vụ: 02/16 vụ, giảm 14 vụ.

+ Số người chết: 01/06 người, giảm 05 người chết.

+ Số người bị thương: 01/15 người, giảm 14 người bị thương.

* Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 02/16 vụ, giảm 14 vụ.

+ Số người chết: 01/06 người, giảm 05 người chết.

+ Số người bị thương: 01/15 người, giảm 14 người bị thương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Tình hình TNGT tháng 01/2020: Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 01 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 4 triệu đồng. So với tháng 12/2019: số vụ giảm 14, số người chết giảm 05, số người bị thương giảm 14. So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 08, số người chết giảm 09, số người bị thương giảm 02.

* Nguyên Nhân: không nhường đường: 01 vụ; chưa rõ: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp: 01 vụ; tuyến đường tỉnh 925: 01 vụ.


Đang online: 1
Hôm nay: 448
Đã truy cập: 83548
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.