Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

01. Tình hình tai nạn giao thông Tháng 01/2021

Ngày 03-02-2021

Tình hình tai nạn giao thông tháng 01 năm 2021

Trong tháng 01/2021, toàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người, làm bị thương 01 người. So với tháng 12/2020, số vụ giảm 22 (= 84,6%), số người chết giảm 13 (= 81,3%), số người bị thương giảm 12 (= 92,3%). So với cùng kỳ 2020, số vụ tăng 02 (= 100%), số người chết tăng 02 (= 200%), số người bị thương tương đương.

* So với tháng liền kề, tháng 12 năm 2020:

- Số vụ: 04/26 vụ, giảm 22 vụ.

- Số người chết: 03/16 người, giảm 13 người.

- Số người bị thương: 01/13 người, giảm 12 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 04/26 vụ, giảm 22 vụ.

+ Số người chết: 03/16 người, giảm 13 người.

+ Số người bị thương: 01/13 người, giảm 12 người.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * So với cùng kỳ, tháng 01 năm 2020

- Số vụ: 04/02 vụ, tăng 02 vụ.

- Số người chết: 03/01 người, tăng 02 người.

- Số người bị thương: tương đương.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 04/02 vụ, tăng 02 vụ.

+ Số người chết: 03/01 người, tăng 02 người.

+ Số người bị thương: tương đương.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên nhân: Không chú ý quan sát 02 vụ; chuyển hướng không đảm bảo an toàn 01 vụ; người đi bộ đi không đúng phần đường 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 04 vụ (QL.1: 02 vụ; QL.61: 02 vụ).


Đang online: 1
Hôm nay: 457
Đã truy cập: 83557
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.