Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

01. Tình hình tai nạn giao thông tháng 01 năm 2022

Ngày 22-04-2022

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 (Tháng 01 năm 2022)

 

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 01 năm 2022

Trong tháng 01/2022, toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 00 người. So với tháng 12/2021, số vụ giảm 19 (= 76%), số người chết giảm 15 (= 71,4%), số người bị thương giảm 09 (= 100%). So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tăng 02 (= 50%), số người chết tăng 03 (= 100%), số người bị thương giảm 01 (= 100%).

* So với tháng liền kề, tháng 12 năm 2021:

- Số vụ: 06/25 vụ, giảm 19 vụ.

- Số người chết: 06/21 người, giảm 15 người.

- Số người bị thương: 00/09 người, giảm 09 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 06/24 vụ, giảm 18 vụ.

+ Số người chết: 06/21 người, giảm 15 người.

+ Số người bị thương: 00/09 người, giảm 09 người.

- Đường thủy:

+ Số vụ: 00/01 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 00/00 người, tương đương.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

 * So với cùng kỳ, tháng 01 năm 2021

- Số vụ: 06/04 vụ, tăng 02 vụ.

- Số người chết: 06/03 người, tăng 03 người.

- Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 06/04 vụ, tăng 02 vụ.

+ Số người chết: 06/03 người, tăng 03 người.

+Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Không nhường đường 02 vụ; đi không đúng phần đường 01 vụ; không chú ý quan sát 01 vụ; người đi bộ sang đường không đảm bảo an toàn 01 vụ; lỗi hỗn hợp 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 03 vụ (QL.61: 02 vụ; QL.61B: 01 vụ); tuyến đường tỉnh: 03 vụ ( ĐT.927C: 01 vụ; ĐT.929: 02 vụ).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tháng 1.doc_20220422153804.doc

Đang online: 3
Hôm nay: 948
Đã truy cập: 766240
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.