Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

02. Thủ tục công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Ngày 25-07-2020

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi hoàn thành việc xây dựng, gia cố bến và các công việc có liên quan Chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét, nếu đủ điều kiện thì ra quyết định công bố cảng thuỷ nội địa. Nếu không đủ điều kiện công bố phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa theo mẫu (bản chính);

- Bản sao chứng thực Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, hồ sơ hoàn công;

- Biên bản nghiệm thu công trình;

- Bình đồ vùng nước của cảng;

- Bản sao Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi thay cho cầu tàu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ thuộc Sở giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa.

8. Phí, lệ phí: 100.000đ/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mưc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.


Đang online: 1
Hôm nay: 903
Đã truy cập: 207391
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.