Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

02. Lịch làm việc từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 14-01-2021

THỨ HAI 11/01/2021

- 08 giờ 00’ họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở. Mời Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở, PGĐ Lê Thanh Việt dự họp công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 01 UBND tinh.

THỨ BA 12/01/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở, PGĐ Lê Thanh Việt họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT và họp báo cơ quan tháng 01/2021. Mời thủ trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K29 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 13/01/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với lãnh đạo, công chức và nhân viên các phòng: Văn phòng Sở, Phòng KH-TC, Phòng Quản lý KCHTGT, Phòng QLCL CTGT, Phòng PC-AT (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 00’ họp Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT. Mời Thành viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Sở GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt kiểm tra công tác sửa chữa đường tránh QL.61B thị xã Long Mỹ (Phòng Quản lý KCHTGT chuẩn bị nội dung và thư mới). Mời lãnh đạo Phòng Quản lý KCHTGT, Đoạn Quản lý GTTB cùng đi.

THỨ NĂM 14/01/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ.

- 08 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt tham dự Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050. Điểm tại Trung tâm Hội nghị số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế năm 2020. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2,C các khóa vắng, trượt của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 15/01/2021

- 09 giờ 00’ Giám đốc Sở họp công bố Quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Mời lãnh đạo, công chức và nhân viên các phòng: Văn phòng Sở, Phòng KH-TC, Phòng Quản lý KCHTGT, Phòng QLCL CTGT, Phòng PC-AT, Phòng Quản lý VT, PT&NL cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự buổi làm việc với UBND thị xã Long Mỹ nghe báo cáo điều chỉnh một số đề án quy hoạch chi tiết và kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2021. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ BẢY 16/01/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K66 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 420000
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.