Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

02. Lịch tiếp công dân tháng 02/2020

Ngày 30-10-2020

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 03/02/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 04/02/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 05/02/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 06/02/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 07/02/2020:Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 10/02/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 11/02/2020: Đ/c Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 12/02/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 13/002/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 14/02/2020:Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 17/02/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 18/02/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 19/02/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

          - Ngày 20/02/2020: Đ/c Nguyễn Ngọc Long, Giám đốc Sở;

          - Ngày 21/02/2020: Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

           4. Tuần thứ tư:

- Ngày 24/02/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 25/02/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

          - Ngày 26/02/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL

- Ngày 27/02/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 28/01/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 800
Đã truy cập: 207289
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.