Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

02. Tình hình tai nạn giao thông Tháng 02/2021

Ngày 25-02-2021

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 02 năm 2021

Trong tháng 02 năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 01 người. So với tháng 01/2021: số vụ tăng 03 (=75%), số người chết tăng 03 (=100%), số người bị thương tương đương. So với cùng kỳ 2020: số vụ tăng 02 (=40%), số người chết tăng 01 (=20%), số người bị thương tăng 01 (=100%).

* So với tháng liền kề, tháng 01 năm 2021:

- Số vụ: 07/04 vụ, tăng 03 vụ.

- Số người chết: 06/03 người, tăng 03 người.

- Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

Trong đó:

- Đường bộ:

+Số vụ: 07/04 vụ, tăng 03 vụ.

+ Số người chết: 06/03 người, tăng 03 người.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với cùng kỳ tháng 02 năm 2020

- Số vụ: 07/05 vụ, tăng 02 vụ.

- Số người chết: 06/05 người, tăng 01 người.

- Số người bị thương: 01/00 người, tăng 01 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 07/05 vụ, tăng 02 vụ.

+ Số người chết: 06/05 người, tăng 01 người.

+ Số người bị thương: 01/00 người, tăng 01 người.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Nguyên Nhân: Không đúng phần đường: 03 vụ; không quan sát: 02 vụ; vượt sai: 01 vụ, không nhường đường 01 vụ.

* Tuyến đường b xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 04 vụ (QL.1: 02 vụ; QL.61: 02 vụ); ĐT.930B: 01 vụ; lộ nông thôn: 02 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 02 tháng đầu năm 2021

Trong 02 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/02/2021), toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 02 người. So cùng kỳ 2020, số vụ tăng 04 (=57,1%), số người chết tăng 03 (=50%), số người bị thương tăng 01 (=100%).  


Đang online: 10
Hôm nay: 309
Đã truy cập: 83409
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.