Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

02. Tình hình tại nạn giao thông tháng 02/2020

Ngày 04-08-2020

* Tổng số TNGT tháng 02/2020: So với cùng kỳ tháng 02/2019

+ Số vụ: 05/08 vụ, giảm 03 vụ.

+ Số người chết: 05/07 người, giảm 02 người chết.

+ Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người bị thương.

* Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 05/08 vụ, giảm 03 vụ.

+ Số người chết: 05/07 người, giảm 02 người chết.

+ Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người bị thương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với tháng liền kề tháng 01 năm 2020:

+ Số vụ: 05/02 vụ, tăng 03 vụ.

+ Số người chết: 05/01 người, tăng 04 người chết.

+ Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người bị thương.

* Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 05/02 vụ, tăng 03 vụ.

+ Số người chết: 05/01 người, tăng 04 người chết.

+ Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người bị thương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Tình hình TNGT tháng 02/2020: Xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 00 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,5 triệu đồng. So với tháng 01/2020: số vụ tăng 03, số người chết tăng 04, số người bị thương giảm 01. So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 03, số người chết giảm 02, số người bị thương giảm 01.

* Nguyên Nhân: Chuyển hướng: 01 vụ; rượu, bia: 01 vụ; không quan sát: 01 vụ; nguyên nhân khác: 01 vụ; đang điều tra: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 02 vụ (QL.1: 01 vụ, QL.Quản lộ Phụng Hiệp: 01 vụ); tuyến đường tỉnh: 02 vụ (ĐT.927: 01 vụ, ĐT.930: 01 vụ); lộ nông thôn: 01 vụ.


Đang online: 1
Hôm nay: 366
Đã truy cập: 83466
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.