Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

03. Lịch tiếp công dân tháng 3/2020

Ngày 30-10-2020

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 02/03/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 03/03/2020: Đ/c Huỳnh Ngọc Liễu, Chánh Văn Phòng Sở;

- Ngày 04/03/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 05/03/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 06/03/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 09/03/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 10/03/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 11/03/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 12/03/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 13/03/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 16/03/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 17/03/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 18/03/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 19/03/2020: Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 20/03/2020: Đ/c Nguyễn Ngọc Long, Giám đốc Sở;

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 23/03/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 24/03/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

          - Ngày 25/03/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 26/03/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 27/03/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

5. Tuần thứ năm:

- Ngày 30/03/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 31/03/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 838
Đã truy cập: 207326
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.