Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

03. Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa, đối với đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Ngày 25-07-2020

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét, nếu đủ điều kiện thì ra quyết định công bố lại cảng thuỷ nội địa. Nếu không đủ điều kiện công bố phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 01 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đối với trường hợp công bố lại do quyết định công bố hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu (bản chính);

- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu (bản chính);

+ Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có)

- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi về kết cấu công trình cảng, vùng nước, vùng đất, công dụng của cảng:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu (bản chính);

+ Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ thuộc Sở giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa.

8. Phí, lệ phí: 100.000đ/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mưc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.


Đang online: 1
Hôm nay: 857
Đã truy cập: 207345
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.