Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

03. Tình hình tai nạn giao thông tháng 03/2020

Ngày 04-08-2020

* Tổng số TNGT tháng 3/2020: So với cùng kỳ tháng 3/2019

+ Số vụ: 04/08 vụ, giảm 04 vụ.

+ Số người chết: 02/07 người, giảm 05 người chết.

+ Số người bị thương: 02/01 người, tăng 01 người bị thương.

* Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 04/08 vụ, giảm 04 vụ.

+ Số người chết: 02/07 người, giảm 05 người chết.

+ Số người bị thương: 02/01 người, tăng 01 người bị thương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với tháng liền kề tháng 02 năm 2020:

+ Số vụ: 04/05 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 02/05 người, giảm 03 người chết.

+ Số người bị thương: 02/00 người, tăng 02 người bị thương.

* Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 04/05 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 02/05 người, giảm 03 người chết.

+ Số người bị thương: 02/00 người, tăng 02 người bị thương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Tình hình TNGT tháng 3/2020: Xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 02 người, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2 triệu đồng. So với tháng 02/2020: số vụ giảm 01, số người chết giảm 03, số người bị thương tăng 02. So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 04, số người chết giảm 05, số người bị thương tăng 01.

* Nguyên Nhân: không đúng phần đường: 01 vụ; chuyển hướng: 01 vụ; không quan sát: 01 vụ; người đi bộ: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 03 vụ (QL.1: 01 vụ, QL.61: 01 vụ; QL. Nam Sông Hậu: 01 vụ); đường tỉnh 928B: 01 vụ.


Đang online: 1
Hôm nay: 297
Đã truy cập: 83397
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.