Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

03. Tình hình tai nạn giao thông tháng 3/2021

Ngày 25-03-2021

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 02 năm 2021

Trong tháng 3 năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 01 người. So với tháng 02/2021 tương đương về số vụ, số người chết và số người bị thương. So với cùng kỳ 2020: số vụ tăng 05 (=250%), số người chết tăng 04 (=200%), số người bị thương giảm 01 (=50%).

* So với tháng liền kề, tháng 02 năm 2021:

- Số vụ: 07/07 vụ, tương đương.

- Số người chết: 06/06 người, tương đương.

- Số người bị thương: 01/01 người, tương đương.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 07/07 vụ, tương đương.

+ Số người chết: 06/06 người, tương đương.

+ Số người bị thương: 01/01 người, tương đương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với cùng kỳ tháng 3 năm 2020

- Số vụ: 07/02 vụ, tăng 05 vụ.

- Số người chết: 06/02 người, tăng 04 người.

- Số người bị thương: 01/02 người, giảm 01 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 07/02 vụ, tăng 05 vụ.

+ Số người chết: 06/02 người, tăng 04 người.

+ Số người bị thương: 01/02 người, giảm 01 người.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Nguyên Nhân: Chuyển hướng không đảm bảo an toàn 03 vụ; không chú ý quan sát 02 vụ; Cồn: 01 vụ; không làm chủ tay lái 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 03 vụ (QL1: 01 vụ; QL61: 01 vụ; QLPH 01); Đường tỉnh: 02 vụ (ĐT.927C: 01 vụ; ĐT.930: 01 vụ); Lộ nông thôn: 02 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 03 tháng đầu năm 2021

Trong 03 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/03/2021), toàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 03 người. So cùng kỳ 2020, số vụ tăng 07 (=63,6%), số người chết tăng 07 (=87,5%), số người bị thương tương đương.


Đang online: 1
Hôm nay: 374
Đã truy cập: 83474
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.