Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

04. Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa trên địa bàn thuộc địa giới hành chính của địa phương.

Ngày 25-07-2020

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét, nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì có văn bản chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và gửi cho chủ đầu tư. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Đối với bến thủy trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, trước khi có văn bản chấp thuận, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến của Chi Cục đường thủy nội địa về vị trí và ảnh hưởng của bến đối với luồng và phạm vi bảo vệ các công trình khác ở khu vực.

- Đối với bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển, trước khi chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, Sở Giao thông vận tải phải lấy ý kiến bằng văn bản của Cảng vụ Hàng hải khu vực.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa theo mẫu (bản chính).

- Bình đồ vị trí và sơ đồ mặt bằng công trình bến, vùng nước trước bến.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết.

- 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ thuộc Sở giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa.     

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật, có địa hình, thuỷ văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấp xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

- Căn cứ Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Đang online: 1
Hôm nay: 797
Đã truy cập: 207286
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.