Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

04. Tình hình tai nạn giao thông tháng 04/2020

Ngày 04-08-2020

* Tổng số TNGT tháng 4/2020: So với cùng kỳ tháng 4/2019

+ Số vụ: 04/10 vụ, giảm 06 vụ.

+ Số người chết: 04/09 người, giảm 05 người.

+ Số người bị thương: 01/02 người, giảm 01 người.

* Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 04/10 vụ, giảm 06 vụ.

+ Số người chết: 04/09 người, giảm 05 người.

+ Số người bị thương: 01/02 người, giảm 01 người.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với tháng liền kề, tháng 3 năm 2020:

+ Số vụ: 04/04 vụ, tương đương.

+ Số người chết: 04/02 người, tăng 02 người.

+ Số người bị thương: 01/02 người, giảm 01 người.

* Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 04/04 vụ, tương đương.

+ Số người chết: 04/02 người, tăng 02 người.

+ Số người bị thương: 01/02 người, giảm 01 người.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Tình hình TNGT tháng 4/2020: Xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 người, bị thương 01 người. So với tháng 3/2020: số vụ tương đương, số người chết tăng 02, số người bị thương giảm 01. So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 06, số người chết giảm 05, số người bị thương giảm 01.

* Nguyên Nhân: không đúng phần đường: 01 vụ; không quan sát: 02 vụ; chưa rõ: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 03 vụ (QL.1: 02 vụ, QL.61B: 01 vụ); đường tỉnh 928B: 01 vụ.


Đang online: 1
Hôm nay: 328
Đã truy cập: 83428
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.