Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

04. Tình hình tai nạn giao thông tháng 4/2021

Ngày 28-04-2021

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 4 năm 2021.

Trong tháng 4 năm 2021 toàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 người, bị thương 03 người. So với tháng 3 năm 2021: số vụ giảm 02 (= 28,6%), số người chết giảm 02 (=33,3%), số người bị thương tăng 02 (=200%). So với cùng kỳ 2020: số vụ tăng 01 (=25%), số người chết tương đương, số người bị thương tăng 02 (=200%).

* So với tháng liền kề, tháng 3 năm 2021:

- Số vụ: 05/07 vụ, giảm 02 vụ.

- Số người chết: 04/06 người, giảm 02 người.

- Số người bị thương: 03/01 người, tăng 02 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 05/07 vụ, giảm 02 vụ.

+ Số người chết: 04/06 người, giảm 02 người.

+ Số người bị thương: 03/01 người, tăng 02 người.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với cùng kỳ tháng 4 năm 2020

- Số vụ: 05/04 vụ, tăng 01 vụ.

- Số người chết: 04/04 người, tương đương.

- Số người bị thương: 03/01 người, tăng 02 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 05/04 vụ, tăng 01 vụ.

+ Số người chết: 04/04 người, tương đương.

+ Số người bị thương: 03/01 người, tăng 02 người.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Nguyên Nhân: Vượt sai quy định: 02 vụ; đi không đúng phần đường: 02 vụ; không chú ý quan sát: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 04 vụ (QL.61: 03 vụ; QL.Nam Sông Hậu: 01 vụ); Đường tỉnh 930: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 04 tháng đầu năm 2021.

Trong 04 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/4/2021), toàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 06 người. So cùng kỳ 2020, số vụ tăng 08 (=53,3%), số người chết tăng 07 (=58,3%), số người bị thương tăng 02 (=50%).


Đang online: 1
Hôm nay: 406
Đã truy cập: 83506
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.