Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

05. Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 14/02/2022 - 18/02/2022 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 15-02-2022

THỨ HAI 14/02/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Sở Lê Thanh Việt dự họp nghe UBND thành phố Vị Thanh báo cáo về điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu đất công dọc theo đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Vị Thanh và tổng mặt bằng dự án chỉnh trang đô thị khu vực 3, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

THỨ BA 15/02/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến với Bộ Giao thông vận tải về các dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Trần Đề và mở rộng QL1. Mời Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

THỨ TƯ 16/02/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp trao đổi nguồn vốn xây dựng trụ sở làm việc phục vụ hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Mời Giám đốc Đoạn quản lý GTTB cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ GTVT. Mời lãnh đạo phòng Kế hoạch Kỹ thuật cùng dự (phòng Kế hoạch Kỹ thuật chuẩn bị nội dung) Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với UBND huyện Châu Thành về GPMB cầu dân sinh Đông Phước. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

THỨ NĂM 17/02/2022

- 9 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt đi kiểm tra tình hình triển khai thi công và GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn từ thị xã Ngã bảy (nay là TP Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cùng Đoàn công tác của Bộ GTVT. Tập trung tại điểm cuối Dự án Km2118+680, QL1A, huyệnn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

- 8 giờ 30’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng dự Hội nghị trực tuyến dịa phương với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, sau đó họp báo cơ quan. Mời các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 18/02/2022

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lĩnh vực phát triển đô thị). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

- 09 giờ 30’ Giám đốc Sở dự nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lĩnh vực du lịch). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ các đồng chí Phó Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự nghe báo cáo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 05. Lich lam viec (14.02.2022 đến 18.02.2022).docx_20220215165553.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 454838
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.