Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

05. Lịch tiếp công dân tháng 5/2020

Ngày 30-10-2020

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/5/2020: Nghỉ lễ;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 04/5/2019: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 05/50/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 06/5/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 07/5/2020:Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 08/5/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 11/5/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 12/5/2020: Đ/c:Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 13/5/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 14/5/2020:Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 15/5/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 18/5/2020:Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 19/5/2020:Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 20/5/2020:Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

          - Ngày 21/5/2020: Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 22/5/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

5. Tuần thứ năm:

- Ngày 25/5/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 26/5/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 27/5/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 28/5/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 29/5/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL.


Đang online: 2
Hôm nay: 910
Đã truy cập: 207398
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.