Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

05. Tình hình tai nạn giao thông tháng 05/2020

Ngày 04-08-2020

Trong tháng 5 năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 01 người. So với tháng 4/2020: số vụ tăng 02 (=50,0%), số người chết tăng 01 (=25,0%), số người bị thương tương đương. So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 01 (=14,3%), số người chết giảm 01 (=16,7%), số người bị thương giảm 01 (50%).

* So với cùng kỳ tháng 5 năm 2019

+ Số vụ: 06/07 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 05/06 người, giảm 01 người.

+ Số người bị thương: 01/02 người, giảm 01 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 06/07 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 05/06 người, giảm 01 người.

+ Số người bị thương: 01/02 người, giảm 01 người.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với tháng liền kề, tháng 4 năm 2020:

+ Số vụ: 06/04 vụ, tăng 02 vụ.

+ Số người chết: 05/04 người, tăng 01 người.

+ Số người bị thương: 01/01 người, tương đương.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 06/04 vụ, tăng 02 vụ.

+ Số người chết: 05/04 người, tăng 01 người.

+ Số người bị thương: 01/01 người, tương đương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Nguyên nhân: không đúng phần đường: 01 vụ; không quan sát: 02 vụ; chuyển hướng: 02 vụ; người đi bộ: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 03 vụ (QL.1: 02 vụ, QL.61B: 01 vụ); đường tỉnh 03 vụ (ĐT.927: 01 vụ, ĐT.928: 01 vụ, ĐT.931B: 01 vụ).


Đang online: 6
Hôm nay: 347
Đã truy cập: 83447
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.