Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

05. Tình hình tai nạn giao thông tháng 5 năm 2022

Ngày 24-06-2022

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2022)

 

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 5 năm 2022.

Trong tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 01 người, bị thương 01 người. So với tháng 04 năm 2022, số vụ giảm 01 (= 33,3%), số người chết giảm 03 (= 75%), số người bị thương tăng 01 (= 100%). So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 02 (= 50%), số người chết giảm 02 (=66,7%), số người bị thương tương đương.

* So với tháng liền kề, tháng 4 năm 2022:

- Số vụ: 02/03 vụ, giảm 01 vụ.

- Số người chết: 01/04 người, giảm 03 người.

- Số người bị thương: 01/00 người, tăng 01 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 02/03 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 01/04 người, giảm 03 người.

+ Số người bị thương: 01/00 người, tăng 01 người.

- Đường thủy: không xảy ra tai nạn

* So với cùng kỳ, tháng 5 năm 2021

- Số vụ: 02/04 vụ, giảm 02 vụ.

- Số người chết: 01/03 người, giảm 02 người.

- Số người bị thương: 01/01 người, tương đương.

Trong đó:

  - Đường bộ:

- Số vụ: 02/04 vụ, giảm 02 vụ.

- Số người chết: 01/03 người, giảm 02 người.

- Số người bị thương: 01/01 người, tương đương.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Không đi đúng phần đường: 01 vụ; Chuyển hướng không đảm bảo an toàn: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ 61: 01 vụ; Đường tỉnh 926: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 05 tháng đầu năm 2022.

          Trong 05 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/5/2022), toàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 26 người, bị thương 02 người. So cùng kỳ 2021, số vụ giảm 02 (= 7,4%), số người chết tăng 04 (= 18,2%), số người bị thương giảm 05 (= 71,4%).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tháng 5.doc_20220624094842.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 970
Đã truy cập: 766262
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.