Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

06. Lịch làm việc từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 26-02-2021

THỨ HAI 22/02/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở trực tiếp Công dân theo định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 10 giờ 00’ Giám đốc Sở dự buổi làm việc về công tác chuẩn bị nội dung sơ kết với thành phố Cần Thơ. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K75 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ BA 23/02/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 24/02/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng QLVT, PT&NL và lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng dự (Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng hợp số 2 Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang và giải Marathon quốc tế ”Mekong Delta Marathon” Hậu Giang năm 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với UBND huyện Long Mỹ về dự án cầu qua kênh Sóc Miên chống Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng KHKT và Phòng Quản lý HTGT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 25/02/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự buổi đối thoại công dân và họp xét khiếu nại tố cáo. Mời đ/c Dư Xuân Lộc – Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT cùng dự. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 30’ Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Tập đoàn Đất Xanh. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K35 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 26/02/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác
giải ngân vốn đầu tư năm 2020 và triển khai công tác giải ngân năm 2021. Điểm
tại phòng họp số 1
UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K17 và hạng C/K10 của Trung tâm Đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Trung tâm Đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10.

THỨ BẢY 27/02/2021

- 08 giờ 30’ Giám đốc Sở dự buổi lễ khởi công Bến cảng chuyên dùng Kho xăng dầu Hậu Giang. Điểm tại Kho cảng đầu mối xăng dầu Hậu Giang (Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, xá Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K76 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 06. Lich lam viec 22-02----27-02-2021 - DCL4.docx_20210226085921.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 474
Đã truy cập: 419978
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.