Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

06. Lịch tiếp công dân tháng 6/2020

Ngày 30-10-2020

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/6/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 02/6/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 03/6/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 04/6/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 05/6/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 08/6/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 09/6/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 10/6/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 11/6/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 12/6/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 15/6/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 16/6/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 17/6/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 18/6/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 19/6/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 22/6/2020: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

- Ngày 23/6/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 24/6/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 25/6/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 26/6/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

5. Tuần thứ năm:

- Ngày 29/6/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 30/6/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 943
Đã truy cập: 207430
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.