Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

06. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Ngày 25-07-2020

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét, nếu hồ sơ thỏa mãn điều kiện theo quy định thì cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang hoặc qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: số 01 đường Điện Biên phủ, phường 5, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu (bản chính).

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi chủ sở hữu, nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu (bản chính).

+ Văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có).

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến.

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo mẫu (bản chính).

+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nêu trên.

4. Thời hạn giải quyết.

- 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản yêu cầu chủ bến bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

5. Phí, lệ phí: 100.000đ/giấy phép.

6. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Duy trì trạng thái hoạt động bến và các thiết bị neo đậu phương tiện theo thiết kế bảo đảm an toàn; duy trì báo hiệu đường thủy nội địa theo quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa;

- Thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải bảo đảm về số lượng và chất lượng sử dụng theo quy định của pháp luật và phải được bố trí ở vị trí thuận lợi khi sử dụng.

- Thiết bị xếp dỡ phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của công trình. Bố trí người điều khiển thiết bị xếp dỡ phải có chứng chỉ điều khiển theo quy định của pháp luật.

- Luồng vào bến thủy nội địa (nếu có) phải bảo đảm phù hợp với cấp kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định và phải được kiểm tra, khảo sát thường xuyên bảo đảm chuẩn tắc phù hợp với cấp kỹ thuật của luồng đường thủy nội địa khu vực.

- Trường hợp cho thuê bến thủy nội địa phải ký kết hợp đồng với chủ khai thác bến theo quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết.

- Trường hợp chấm dứt hoạt động, chủ bến phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép hoạt động bến để ra quyết định đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa.

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mưc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 06. Cap lai Giay phep hoat dong ben thuy noi dia.doc_20200725191840.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 899
Đã truy cập: 207387
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.