Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

06. Tình hình tai nạn giao thông tháng 06/2020

Ngày 04-08-2020

Trong tháng 6 năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 04 người. So với tháng 5/2020: số vụ tăng 03 (=50%), số người chết tăng 01 (=20%), số người bị thương tăng 03 (= 300%). So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 01 (=10%), số người chết giảm 03 (=33,3%), số người bị thương tăng 02 (=100%).

* So với cùng kỳ tháng 6 năm 2019

+ Số vụ: 09/10 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 06/09 người, giảm 03 người.

+ Số người bị thương: 04/02 người, tăng 02 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 09/09 vụ, tương đương.

+ Số người chết: 06/08 người, giảm 02 người.

+ Số người bị thương: 04/01 người, tăng 03 người.

- Đường thủy:

 + Số vụ: 00/01 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 00/01 người, giảm 01 người.

+ Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

* So với tháng liền kề, tháng 5 năm 2020:

+ Số vụ: 09/06 vụ, tăng 03 vụ.

+ Số người chết: 06/05 người, tăng 01 người.

+ Số người bị thương: 04/01 người, tăng 03 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 09/06 vụ, tăng 03 vụ.

+ Số người chết: 06/05 người, tăng 01 người.

+ Số người bị thương: 04/01 người, tăng 03 người.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Nguyên Nhân: không đúng phần đường: 01 vụ; quá tốc độ: 01 vụ; không quan sát: 04 vụ; chuyển hướng: 02 vụ; chưa rõ: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 05 vụ (QL.1: 01 vụ, QL.61: 01 vụ; QL.61C: 01 vụ; QL.NSH: 02 vụ); đường tỉnh 02 vụ (ĐT.928: 01 vụ, ĐT.931: 01 vụ); lộ nông thôn: 02 vụ.


Đang online: 1
Hôm nay: 452
Đã truy cập: 83552
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.