Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

06. Tình hình tai nạn giao thông tháng 6 năm 2022

Ngày 24-06-2022

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Tháng 6 và 06 tháng đầu năm 2022)

 

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 6 năm 2022.

Trong tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 07 người. So với tháng 05 năm 2022, số vụ tăng 05 (= 250%), số người chết tăng 06 (= 600%), số người bị thương giảm 01 (= 100%). So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tăng 04 (= 133,3%), số người chết tăng 04 (=133,3%), số người bị thương tương đương.

* So với tháng liền kề, tháng 5 năm 2022:

- Số vụ: 07/02 vụ, tăng 05 vụ.

- Số người chết: 07/01 người, tăng 06 người.

- Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 07/02 vụ, tăng 05 vụ.

+ Số người chết: 07/01 người, tăng 06 người.

+ Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

- Đường thủy: không xảy ra tai nạn

* So với cùng kỳ, tháng 6 năm 2021

- Số vụ: 07/03 vụ, tăng 04 vụ.

- Số người chết: 07/03 người, tăng 04 người.

- Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

Trong đó:

  - Đường bộ:

- Số vụ: 07/03 vụ, tăng 04 vụ.

- Số người chết: 07/03 người, tăng 04 người.

- Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Không chú ý quan sát: 02 vụ; đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều: 02 vụ; lỗi hỗn hợp: 03 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: QL.1: 04 vụ; QL.61: 01 vụ; QL.QLPH: 01 vụ; lộ nông thôn: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 06 tháng đầu năm 2022.

Trong 06 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022), toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 33 người, bị thương 02 người. So cùng kỳ 2021, số vụ tăng 02 (= 6,7%), số người chết tăng 08 (= 32%), số người bị thương giảm 05 (= 71,4%). Về đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm 2021, tương đương cả 03 tiêu chí.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tháng 6.doc_20220624095306.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 984
Đã truy cập: 766276
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.