Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

07. LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 7 NĂM 2022

Ngày 24-06-2022

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 7 NĂM 2022

 

  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B2, K10

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/7/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B11, K14

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/7/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K11

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

07/7/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

C, K01

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

08/7/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

05

B11, K15

& C, K04

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

09/7/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B11, K5 & C, K02

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

10/7/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

 (chiều)

07

B2, K12

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/7/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B11, K16

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/7/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

C, K02

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

15/7/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

10

B2, K13 & C, K05

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/7/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2

(chiều)

11

B11, K17

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/7/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B2, K14

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/7/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

C, K06

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/7/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

B2, K06 & C, K03

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

24/7/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1, A2

(chiều)

15

B11, K18 & B2, K15

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

26/7/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

16

C, K07

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/7/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

17

B2, K07 & C, K04

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

29/7/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

 (chiều)

18

B11, K19 & B2, K16

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

30/7/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

83

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

11/7/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

02

84

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

14/7/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng

03

85

Công ty CP

Bến xe tàu HG

16/7/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

04

86

Công ty CP

Bến xe tàu HG

18/7/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Sáng

05

87

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

20/7/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Sáng

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANG TIN - LICH SAT HACH THANG 07-2022.doc_20220624095753.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 966
Đã truy cập: 766258
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.