Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

07. Lịch làm việc từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

Ngày 26-02-2021

THỨ HAI 01/3/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở dự Chào cờ tại Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với Phòng KHKT về những dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy

THỨ BA 02/3/2021

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa về việc báo cáo các dự án giao thông trọng điểm trên bàn tỉnh và những vướng mắc, khó khăn trong đề xuất chủ trương đầu tư. Mời đ/c Dư Xuân Lộc, Trưởng phòng Phòng QL HTGT và đ/c Lê Văn Quang, Trưởng phòng Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân. Điểm tại phòng Khánh tiết, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K78 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 03/3/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 04/3/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt dự họp nghe báo cáo định hướng phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng khu công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Mời đ/c Dư Xuân Lộc, Trưởng phòng Phòng QL HTGT; đ/c Lê Văn Quang, Trưởng phòng Phòng KHKT và đ/c Trần Lê Trung, Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.  

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K37 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 05/3/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ban Chỉ đạo 138, 389, 896 và Ban An toàn giao thông tỉnh. Mời các đồng chí thuộc thành viên Ban ATGT tỉnh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ BẢY 06/3/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX thí sinh vắng, trượt các hạng B2, C của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 07. Lich lam viec 01-03---05-03-2021.docx_20210226151014.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 555
Đã truy cập: 420059
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.