Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

07. Lịch tiếp công dân tháng 7/2020

Ngày 30-10-2020

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/7/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 02/7/2020:  Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 03/7/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 06/7/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 07/7/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 08/8/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 09/7/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 10/7/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 13/7/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 14/7/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 15/7/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

          - Ngày 16/7/2020:Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 17/7/2020: Đ/c Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội trưởng Đội TTGTVT1;

4. Tuần thứ tư:

          - Ngày 20/7/2020: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

- Ngày 21/7/2020:Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

          - Ngày 22/7/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 23/7/2020:Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 24/7/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội trưởng Đội TTGTVT1;

           5. Tuần thứ năm:

- Ngày 27/7/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở

- Ngày 28/7/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 29/7/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 30/7/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 31/7/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội trưởng Đội TTGTVT1.


Đang online: 1
Hôm nay: 830
Đã truy cập: 207318
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.