Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

07. Tình hình tai nạn giao thông tháng 07/2020

Ngày 04-08-2020

Trong tháng 7 năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 03 người, bị thương 04 người. So với tháng 6/2020: số vụ giảm 03 (=33,3%), số người chết giảm 03 (= 50%), số người bị thương tương đương. So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 01 (= 14,3%), số người chết giảm 05 (= 62,5%), số người bị thương tăng 04 (= 400%).

* So với cùng kỳ tháng 7 năm 2019

- Số vụ: 06/07 vụ, giảm 01 vụ.

- Số người chết: 03/08 người, giảm 05 người.

- Số người bị thương: 04/00 người, tăng 04 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 06/07 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 03/08 người, giảm 05 người.

+ Số người bị thương: 04/00 người, tăng 04 người.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với tháng liền kề, tháng 6 năm 2020:

- Số vụ: 06/09 vụ, giảm 03 vụ.

- Số người chết: 03/06 người, giảm 03 người.

- Số người bị thương: 04/04 người, tương đương.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 06/09 vụ, giảm 03 vụ.

+ Số người chết: 03/06 người, giảm 03 người.

+ Số người bị thương: 04/04 người, tương đương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* Nguyên Nhân: Vi phạm phần đường: 02 vụ; người đi bộ không đúng nơi quy định: 01 vụ; đi xe đạp ngược chiều trên đường 01 chiều: 01 vụ; không nhường đường: 01 vụ; tránh, vượt không đảm bảo an toàn: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 04 vụ (QL.1: 03 vụ, QL.61: 01 vụ) ; đường tỉnh 927C: 01 vụ; lộ nông thôn: 01 vụ.


Đang online: 2
Hôm nay: 409
Đã truy cập: 83509
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.