Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

08. LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 8 NĂM 2022.

Ngày 22-07-2022

1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B11, K20

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/8/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B2, K17

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/8/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B11, K02 & C, K03

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

05/8/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

04

C, K08

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

06/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B11, K06 & B2, K08

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

07/8/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

 (chiều)

06

B11, K21

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

09/8/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B2, K18

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/8/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

C, K09

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

B2, K09 & C, K05

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

14/8/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1, A2

 (chiều)

10

B11, K22

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/8/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

B2, K19

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/8/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B2, K04

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

19/8/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

13

C, K10

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2

(chiều)

14

B11, K23

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/8/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

15

B11, K07 & C, K06

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

24/8/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1 (chiều)

16

B2, K20

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/8/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

17

B2, K06

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

26/8/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

18

C, K11

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

19

B11, K24 & B2, K21

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

30/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

20

B11, K08 & B2, K10

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

31/8/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1, (chiều)

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

91

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

06/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

02

92

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

08/8/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

03

93

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

08/8/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

04

94

Công ty CP

Bến xe tàu HG

13/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

05

95

Công ty CP

Bến xe tàu HG

20/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Chiều

06

96

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

27/8/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

07

97

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

29/8/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

08

98

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

29/8/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANG TIN - LICH SAT HACH THANG 08-2022.doc_20220729140850.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 261
Đã truy cập: 769740
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.