Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

08. Tình hình tai nạn giao thông Tháng 08/2020

Ngày 08-09-2020

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 8 năm 2020.

Trong tháng 8 năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người, bị thương 07 người (trong đó, có 01 vụ TNGT đường thủy, làm chết 01 người). So với tháng 7/2020: số vụ tăng 02 (= 33,3%), số người chết tương đương, số người bị thương tăng 03 (= 75%). So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 01 (= 11,1%), số người chết giảm 07 (= 70%), số người bị thương tăng 05 (= 250%).

* So với tháng liền kề, tháng 7 năm 2020:

- Số vụ: 08/06 vụ, tăng 02 vụ.

- Số người chết: 03/03 người, tương đương.

- Số người bị thương: 07/04 người, tăng 03 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 07/06 vụ, tăng 01 vụ.

+ Số người chết: 02/03 người, giảm 01 người.

+ Số người bị thương: 07/04 người, tăng 03 người.

- Đường thủy:

+ Số vụ: 01/00 vụ, tăng 01 vụ.

+ Số người chết: 01/00 người, tăng 01 người.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

* So với cùng kỳ tháng 8 năm 2019

- Số vụ: 08/09 vụ, giảm 01 vụ.

- Số người chết: 03/10 người, giảm 07 người.

- Số người bị thương: 07/02 người, tăng 05 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

 + Số vụ: 07/09 vụ, giảm 02 vụ.

 + Số người chết: 02/10 người, giảm 08 người.

 + Số người bị thương: 07/02 người, tăng 05 người.

 - Đường thủy:

 + Số vụ: 01/00 vụ, tăng 01 vụ.

 + Số người chết: 01/00 người, tăng 01 người.

 + Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

* Nguyên Nhân: Chuyển hướng không đảm bảo an toàn: 02 vụ; vi phạm phần đường: 01 vụ; người đi bộ thiếu chú ý quan sát: 01 vụ; không giữ khoảng cách an toàn: 01 vụ; không nhường đường: 01 vụ; không chú ý quan sát: 01 vụ; tránh sai quy định: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn:

- Đường bộ: Quốc lộ: 04 vụ (QL.1: 02 vụ, QL.61: 01 vụ, QL.Nam Sông Hậu: 01 vụ) ; đường tỉnh 929: 01 vụ; lộ nông thôn: 02 vụ;

- Đường thủy: tuyến Kênh Xáng Xà No: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 08 tháng đầu năm 2020.

Trong 08 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/8/2020), toàn tỉnh xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 20 người (trong đó, xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 01 người). So cùng kỳ 2019, số vụ giảm 22 (= 33,3%), số người chết giảm 34 (= 53,9%), số người bị thương tăng 06 (= 42,8%).  


Đang online: 1
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 83517
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.