Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

08. Tình hình tai nạn giao thông tháng 8 năm 2022

Ngày 24-08-2022

TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Tháng 8 và 08 tháng đầu năm 2022)

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 8 năm 2022.

Trong tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 01 người. So với tháng 7 năm 2022, số vụ tương đương, số người chết tương đương, số người bị thương giảm 03 (= 75%). So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tăng 05 (= 500%), số người chết tăng 04 (= 400%), số người bị thương tăng 01 (= 100%).

* So với tháng liền kề, tháng 7 năm 2022:

- Số vụ: 06/06 vụ, tương đương.

- Số người chết: 05/05 người, tương đương.

- Số người bị thương: 01/04 người, giảm 03 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 06/06 vụ, tương đương.

+ Số người chết: 05/05 người, tương đương.

+ Số người bị thương: 01/04 người, giảm 03 người.

- Đường thủy: không xảy ra tai nạn.

* So với cùng kỳ, tháng 8 năm 2021

- Số vụ: 06/01 vụ, tăng 05 vụ.

- Số người chết: 05/01 người, tăng 04 người.

- Số người bị thương: 01/00 người, tăng 01 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 06/01 vụ, tăng 05 vụ.

+ Số người chết: 05/01 người, tăng 04 người.

+ Số người bị thương: 01/00 người, tăng 01 người.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Không đi đúng phần đường: 02 vụ; chuyển hướng không đúng quy định: 02 vụ; vượt sai: 01 vụ; lỗi hỗn hợp: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 05 vụ (QL.1: 01 vụ, QL.61: 02 vụ, QL.61C:02 vụ), nội thị: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 08 tháng đầu năm 2022.

          Trong 08 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/8/2022), toàn tỉnh xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 43 người, bị thương 07 người. So cùng kỳ 2021, số vụ tăng 07 (= 18,9%), số người chết tăng 10 (= 30,3%), số người bị thương giảm 02 (= 22,2%). Về đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm 2021, tương đương cả 03 tiêu chí.


Đang online: 1
Hôm nay: 562
Đã truy cập: 773379
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.