Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

09. Lịch làm việc từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 18-03-2021

THỨ HAI 15/3/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở đi kiểm tra các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh cùng với đ/c Bí thư Tỉnh ủy.

- 09 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt dự họp công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật, các chế độ chính sách của Nhà nước về tài chính tại Sở GTVT tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc. Mời Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng KHKT, Kế toán Sở GTVT, Giám đốc và Kế toán Đoạn QLGT thủy bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự buổi kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh. Điểm tại Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt dự buổi kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hành chính thành phố Ngã Bảy (Theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ BA 16/3/2021

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với Ban QLDA Đường bộ VII về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Đạt. Điểm tại Ban QLDA Đường bộ VII, TP. Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở làm việc với Phòng KHKT về công tác quản lý tài chính. Mời đ/c Trần Lê Trung - Chánh Văn phòng Sở, đ/c Lê Văn Quang - Trưởng phòng KHKT, đ/c Đinh Thị Mỹ Nhanh và đ/c Nguyễn Thanh Tâm cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K39 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 17/3/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang. Mời đ/c Huỳnh Hoàng Nam – Phó Trưởng phòng Phòng KHKT. Điểm tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ PGĐ Lê Thanh Việt dự buổi họp góp ý dự thảo Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 – 2025. Điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ NĂM 18/3/2021

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở đi kiểm tra công tác tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tại Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

- 09 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với Thường trực UBND huyện Vị Thủy về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Đạt. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mới). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Văn phòng Sở chuẩn bị tài liệu dự họp).

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2, C vắng trượt các khóa của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 19/3/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp nghe báo cáo dự thảo Đề án du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 10 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc nhà đầu tư BOT cầu Búng tàu về tiến độ triển khai dự án. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BẢY 20/3/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K81 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 09. Lich lam viec 15-03---19-03-2021 (DCL4).docx_20210318163941.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 400
Đã truy cập: 419904
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.