Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

09. Tình hình tai nạn giao thông Tháng 09/2020

Ngày 02-12-2020

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 9 năm 2020.

Trong tháng 9 năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người, bị thương 00 người. So với tháng 8/2020: số vụ giảm 05 (= 62,5%), số người chết tương đương, số người bị thương giảm 07 (= 100%). So với cùng kỳ 2019: số vụ giảm 01 (= 25%), số người chết tương đương, số người bị thương giảm 01 (= 100%).

* So với tháng liền kề, tháng 8 năm 2020:

- Số vụ: 03/08 vụ, giảm 05 vụ.

- Số người chết: 03/03 người, tương đương.

- Số người bị thương: 00/07 người, giảm 07 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 03/07 vụ, giảm 04 vụ.

+ Số người chết: 03/02 người, tăng 01 người.

+ Số người bị thương: 00/07 người, giảm 07 người.

- Đường thủy:

+ Số vụ: 00/01 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 00/01 người, giảm 01 người.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

* So với cùng kỳ tháng 9 năm 2019

- Số vụ: 03/04 vụ, giảm 01 vụ.

- Số người chết: 03/03 người, tương đương.

- Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 03/04 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 03/03 người, tương đương.

 + Số người bị thương: 00/01 người, giảm 01 người.

 - Đường thủy: không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Không chú ý quan sát 02 vụ; không làm chủ tay lái 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 02 vụ (QL.61B: 01 vụ, QL.QLPH: 01 vụ) ; lộ nông thôn: 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 09 tháng đầu năm 2020.

Trong 09 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/9/2020), toàn tỉnh xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 20 người (trong đó, xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 01 người). So cùng kỳ 2019, số vụ giảm 23 (= 32,9%), số người chết giảm 34 (= 51,5%), số người bị thương tăng 05 (= 33,3%).  


Đang online: 1
Hôm nay: 375
Đã truy cập: 83475
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.