Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

10. Lịch làm việc từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 26-03-2021

THỨ HAI 22/3/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở trực tiếp Công dân theo định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

THỨ BA 23/3/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt họp bàn nội dung thực hiện dự án khắc phục điểm nóng ATGT trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt làm việc với Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông và Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật về tổng mức đầu tư dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt dự buổi làm việc với Ban QLDA Đường bộ 7 – Bộ Giao thông vận tải về về kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K81 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 24/3/2021

- 08 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp cán bộ chủ chốt Sở GTVT. Mời trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 08 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở. Mời các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở. Mời các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư; tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 17 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ NĂM 25/3/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt dự họp giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Mekong Logistics về bố trí bến phà trong Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành. Mời đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc Đoạn QLGT thủy bộ cùng dự. Điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở đi công tác Hà Nội đến hết ngày 26/3/2021.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K41 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 26/3/2021

- 07 giờ 00’ PGĐ Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở tham dự Lễ Công bố Quyết định về nhân sự; Lễ Khai giảng lớp Trung cấp luật khóa 12, các lớp liên kết và Lễ ký kết các chương trình phối hợp năm 2021 của Trường Cao đẳng Luật Miền Nam. Điểm tại Hội trường 3 Trường Cao đẳng Luật Miền Nam.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K19 và C/K12 của Trung tâm ĐTDN&SHLX Đường bộ số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm ĐTDN&SHLX Đường bộ số 10.

THỨ BẢY 27/3/2021

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Thời gian: Buổi sáng từ 8 giờ 00’ – 11 giờ 30’; Buổi chiều: từ 14 giờ 00’ – 17 giờ 00’).

Mời Trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K82 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

CHỦ NHẬT 28/3/2021

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở và PGĐ Lê Thanh Việt tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Thời gian: Buổi sáng từ 8 giờ 00’ – 11 giờ 30’; Buổi chiều: từ 14 giờ 00’ – 17 giờ 00’).

Mời Trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 10. Lich lam viec 22-03---28-03-2021 (DCL3).docx_20210326151252.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 476
Đã truy cập: 419980
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.