Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

10. Lịch tiếp công dân tháng 10/2020

Ngày 16-12-2020

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/10/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 02/10/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 05/10/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 06/10/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 07/10/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 08/10/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 09/10/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 12/10/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 13/10/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày14/10/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

          - Ngày 15/10/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 16/10/2020: Đ/c Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội trưởng Đội TTGTVT1;

4. Tuần thứ tư:

          - Ngày 19/10/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 20/10/2020: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

          - Ngày 21/10/2020:  Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 22/10/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 23/10/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội trưởng Đội TTGTVT1;

           5. Tuần thứ năm:

- Ngày 26/10/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở

- Ngày 27/10/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 28/10/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 29/10/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 30/10/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội trưởng Đội TTGTVT1;


Đang online: 1
Hôm nay: 892
Đã truy cập: 207380
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.