Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

10. Tình hình tai nạn giao thông Tháng 10/2020

Ngày 02-12-2020

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 10 năm 2020.

Trong tháng 10 năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 06 người, bị thương 00 người. So với tháng 9/2020: số vụ tăng 02 (= 66,7%), số người chết tăng 03 (=100%), số người bị thương tương đương. So với cùng kỳ 2019: số vụ tăng 02 (= 66,7%), số người chết tăng 05 (=500%), số người bị thương giảm 03 (= 100%).

* So với tháng liền kề, tháng 9 năm 2020:

- Số vụ: 05/03 vụ, tăng 02 vụ.

- Số người chết: 06/03 người, tăng 03 người.

- Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 05/03 vụ, tăng 02 vụ.

+ Số người chết: 06/03 người, tăng 03 người.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

- Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

* So với cùng kỳ tháng 10 năm 2019

- Số vụ: 05/03 vụ, tăng 02 vụ.

- Số người chết: 06/01 người, tăng 05 người.

- Số người bị thương: 00/03 người, giảm 03 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 05/03 vụ, tăng 02 vụ.

+ Số người chết: 06/01 người, tăng 05 người.

 + Số người bị thương: 00/03 người, giảm 03 người.

 - Đường thủy: không xảy ra tai nạn.

         * Nguyên Nhân: Đi không đúng phần đường: 02 vụ; chuyển hướng không đảm bảo an toàn: 01 vụ; không nhường đường: 01 vụ; lỗi hỗn hợp: 01 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 03 vụ (QL.61: 01 vụ, QL.QLPH: 02 vụ); lộ nông thôn: 02 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 10 tháng đầu năm 2020.

Trong 10 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/10/2020), toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 20 người (trong đó, xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 01 người). So cùng kỳ 2019, số vụ giảm 21 (= 28,8%), số người chết giảm 29 (= 43,3%), số người bị thương tăng 02 (= 11,1%).  


Đang online: 1
Hôm nay: 426
Đã truy cập: 83526
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.