Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

11. Lịch tiếp công dân tháng 11/2020

Ngày 16-12-2020

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 02/11/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 03/11/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 04/11/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 05/11/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 06/11/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 09/11/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 10/11/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 111/11/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 12/11/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 13/11/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 16/11/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 17/11/2020: Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng Sở;

- Ngày 18/11/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 19/11/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

- Ngày 20/11/2020: Đ/c Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 23/11/2020: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 24/11/2020: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 25/11/2020: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 26/11/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 27/11/2020: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

5. Tuần thứ năm:

- Ngày 30/11/2020: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 798
Đã truy cập: 207287
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.