Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

11. Tình hình tai nạn giao thông Tháng 11/2020

Ngày 02-12-2020

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 11 năm 2020.

Trong tháng 11 năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 00 người (trong đó có 01 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 01 người). So với tháng 10/2020: số vụ tăng 06 (=120,0%), số người chết tăng 05 (=83,3%), số người bị thương tương đương. So với cùng kỳ 2019: số vụ tăng 06 (=120%), số người chết tăng 08 (=266,7%), số người bị thương giảm 02 (=100%).

* So với tháng liền kề, tháng 10 năm 2020:

- Số vụ: 11/05 vụ, tăng 06 vụ.

- Số người chết: 11/06 người, tăng 05 người.

- Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 10/05 vụ, tăng 05 vụ.

+ Số người chết: 10/06 người, tăng 04 người.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

- Đường thủy:

+ Số vụ: 01/00 vụ, tăng 01 vụ.

+ Số người chết: 01/00 người, tăng 01 người.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

 * So với cùng kỳ tháng 11 năm 2019

- Số vụ: 11/05 vụ, tăng 06 vụ.

- Số người chết: 11/03 người, tăng 08 người.

- Số người bị thương: 00/02 người, giảm 02 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 10/05 vụ, tăng 05 vụ.

+ Số người chết: 10/03 người, tăng 07 người.

 + Số người bị thương: 00/02 người, giảm 02 người.

 - Đường thủy:

                    + Số vụ: 01/00 vụ, tăng 01 vụ.

+ Số người chết: 01/00 người, tăng 01 người.

 + Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

         * Nguyên Nhân: Không chú ý quan sát 03 vụ; chuyển hướng không đảm bảo an toàn 01 vụ; không nhường đường 01 vụ; lỗi hỗn hợp 02 vụ; không giữ khoảng cách an toàn 01 vụ; người đi bộ không đúng nơi quy định 01 vụ; lỗi khác 02 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 05 vụ (QL1: 01; QL61: 03 vụ, QLNSH: 01 vụ); tỉnh lộ 927: 01 vụ; lộ nông thôn, nội thị: 04 vụ; đường thủy: Kênh Nhà nước 01 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 11 tháng đầu năm 2020.

Trong 11 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020), toàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 49 người, bị thương 20 người (trong đó, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 02 người). So cùng kỳ 2019, số vụ giảm 15 (=19,2%), số người chết giảm 21 (=30%), số người bị thương tương đương.  


Đang online: 1
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 83414
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.