Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

12. Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông cho phép sử dụng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa.

Ngày 28-07-2020

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên phủ, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Giao thông vận tải xem xét, nếu đủ điều kiện thì chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông cho phép sử dụng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa. Nếu không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nghỉ).

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: số 09 đường Điện Biên Phủ, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông cho phép sử dụng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng và bản cam kết bảo vệ môi trường.

b) Phương án sử dụng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng bao gồm:

+ Thuyết minh chung về phương án thi công công trình.

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí sử dụng.

+ Thời gian sử dụng hành lang bảo vệ luồng.

c) Phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực sử dụng bao gồm:

+ Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn giao thông công trình.

+ Bản vẽ tổng thể mặt bằng có ghi rõ phương án bố trí báo hiệu.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết.

07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

c) Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông cho phép sử dụng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Văn bản đề nghị chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông cho phép sử dụng hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng và bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo phụ lục 5 Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ GTVT.               

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vị trí không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, có địa hình thuỷ văn ổn định bảo đảm cho phương tiện lưu thông an toàn thuận lợi;

- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định, có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

- Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 839
Đã truy cập: 207327
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.