Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

12. Lịch làm việc từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 09-04-2021

THỨ HAI 05/4/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở dự Chào cờ tại Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2020. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang

THỨ BA 06/4/2021

- 09 giờ 30’ Giám đốc Sở làm việc với Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang về công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang (sau khi đã chuyển thành công ty cổ phần). Mời đ/c Huỳnh Hoàng Nam – Phó Trưởng phòng Phòng KHKT cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với UBND huyện Châu Thành A về hành lang ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn huyện. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K86 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 07/4/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai Chương trình công tác quý II/2021 Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 08/4/2021

- 06 giờ 30’ Giám đốc Sở dự dự Lễ công bố “Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công”. Điểm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long về công tác đối lưu các bến khách ngang sông giữa hai tỉnh. Mời đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo – Giám đốc Đoạn QLGT thủy bộ cùng dự. Điểm tại Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2, C vắng, trượt các khóa của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 09/4/2021

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Điểm tại Cục QLĐB IV, TP. Hồ Chí Minh.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Mời các đồng chí thuộc Sở là Thành viên Ban ATGT tỉnh cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Lê Văn Quang – Trưởng phòng Phòng KHKT tham dự buổi Tọa đàm “Đòn bẩy cho logistic nông sản Đồng bằng Sông Cửu Long”. Điểm tại Đài PT&TH Hậu Giang.

          THỨ BẢY 10/4/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K50 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 12. Lich lam viec 05-09.04.2021 - DCL3.docx_20210409080448.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 362
Đã truy cập: 419866
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.