Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

12. Tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2020

Ngày 28-12-2020

1. Tình hình tai nạn giao thông tháng 12 năm 2020.

Trong tháng 12/2020, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, làm bị thương 13 người. So với tháng 11/2020, số vụ tăng 15 (=136,4%), số người chết tăng 05 (=45,5%), số người bị thương tăng 13 (=1.300%). So với cùng kỳ 2019, số vụ tăng 10 (=62,5%), số người chết tăng 10 (=166,7%), số người bị thương giảm 02 (=13,3%).

* So với tháng liền kề, tháng 11 năm 2020:

- Số vụ: 26/11 vụ, tăng 15 vụ.

- Số người chết: 16/11 người, tăng 05 người.

- Số người bị thương: 13/00 người, tăng 13 người.

Trong đó:

- Đường bộ:

+ Số vụ: 26/10 vụ, tăng 16 vụ.

+ Số người chết: 16/10 người, tăng 06 người.

+ Số người bị thương: 13/00 người, tăng 13 người.

- Đường thủy:

+ Số vụ: 00/01 vụ, giảm 01 vụ.

+ Số người chết: 00/01 người, giảm 01 người.

+ Số người bị thương: 00/00 người, tương đương.

 * So với cùng kỳ, tháng 12 năm 2019

- Số vụ: 26/16 vụ, tăng 10 vụ.

- Số người chết: 16/06 người, tăng 10 người.

- Số người bị thương: 13/15 người, giảm 02 người.

Trong đó:

  - Đường bộ:

+ Số vụ: 26/16 vụ, tăng 10 vụ.

+ Số người chết: 16/06 người, tăng 10 người.

+ Số người bị thương: 13/15 người, giảm 02 người.

 - Đường thủy: Không xảy ra tai nạn.

 * Nguyên Nhân: Không chú ý quan sát 07 vụ; chuyển hướng không đảm bảo an toàn 02 vụ; không đi đúng phần đường 02 vụ; quá tốc độ 03 vụ; vượt sai quy định 02 vụ; nguyên nhân khác 04 vụ; đang điều tra 06 vụ.

* Tuyến đường xảy ra tai nạn: Quốc lộ: 12 vụ (QL1: 07; QL61: 02 vụ; QL61C: 02 vụ; QLNSH: 01 vụ); đường tỉnh: 06 vụ (ĐT.925: 01 vụ; ĐT.927: 02; ĐT.929: 01 vụ; ĐT.931B: 02 vụ); lộ nông thôn, nội thị: 08 vụ.

2. Tình hình tai nạn giao thông 12 tháng năm 2020.

Trong năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020) toàn tỉnh xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, bị thương 33 người. So với năm 2019 giảm 05 vụ (=5,3%), số người chết giảm 11 (=14,5%), số người bị thương giảm 02 (= 5,7%). Trong đó có 02 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm chết 02 người; so với năm 2019 tương đương cả 03 mặt.


Đang online: 1
Hôm nay: 449
Đã truy cập: 83549
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.