Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

13. Lịch làm việc từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 14-04-2021

THỨ HAI 12/4/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp bàn về nội dung ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí. Mời Chánh Văn phòng Sở, lãnh đạo Phòng KHKT, Phòng QLVT, PT&NL, Thanh tra GTVT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BA 13/4/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị triển khai Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về tổ chức lực lượng, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 13 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch Khu đô thị mới kết hợp công viên cây xanh Vị Thanh, phường V, thành phố Vị Thanh; Khu đô thị mới nam Vị Thanh, phường V, thành phố Vị Thanh và xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K87 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 14/4/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự buổi tập huấn sử dụng thí điểm Hệ thống họp không giấy. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ NĂM 15/4/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp nghe báo cáo định hướng thực hiện nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 về phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và tạo quỹ đất sạch của tỉnh. Mời đ/c Lê Văn Quang – Trưởng phòng Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch của Tỉnh ủy).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự buổi tập huấn sử dụng thí điểm Hệ thống họp không giấy. Mời đ/c Nguyễn Quang Minh, Chuyên viên Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2, C vắng, trượt các khóa của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 16/4/2021

- 7 giờ 30’ Giám đốc Sở dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp triển khai tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT và Phòng KHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K20 và hạng C/K13 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Số 10.

          THỨ BẢY 17/4/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K51 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 13. Lich lam viec 12-16.04.2021 - DCL2.docx_20210414104250.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 461
Đã truy cập: 419965
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.