Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

14. Lịch làm việc từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021 (Điều chỉnh lần 1)

Ngày 16-04-2021

THỨ HAI 19/4/2021

- 07 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT và họp báo tháng 4/2021. Mời các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Sở và Giám đốc Trung tâm ĐK PTGT thủy bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ BA 20/4/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở trực tiếp Công dân theo định kỳ. Điểm tại Sở GTVT.

- 7 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị Tổng kết 20 năm phong trào Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hậu Giang,  giai đoạn 2000 – 2020”; Tổng kết cuộc thi Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2019 – 2020 và tổng kết Đề án về công tác gia đình tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Phòng Quản lý HTGT về nhiệm vụ công tác năm 2021. Mời lãnh đạo và công chức Phòng Quản lý HTGT cùng dự. Điểm tại phòng hóp số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K01 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ TƯ 21/4/2021

- Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

THỨ NĂM 22/4/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp bàn về việc thống nhất nội dung làm tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đảm bảo phương tiện và thu phí đối với công dân nhập cảnh khi vận chuyển từ sân bay Cần Thơ về khu cách ly tập trung của tỉnh. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc đối với các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất lúa (trên 10ha) trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K52 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 23/4/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa với Tổ công tác số 10 về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 08 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Đề án tổng thể đơn giãn hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Mời đ/c Trần Lê Trung – Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với Trung tâm Đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang và Trung tâm Đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe đường bộ số 10. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phòng QLVT, PT&NL cùng dự (Phòng Kế hoạch Kỹ thuật chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 8 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh Hậu Giang.

          THỨ BẢY 24/4/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/02 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 14. Lich lam viec 19-23.04.2021 - DCL1.docx_20210420162444.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 369
Đã truy cập: 419873
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.