Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

15. Lịch làm việc từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021 (Điều chỉnh lần 3)

Ngày 28-04-2021

CHỦ NHẬT 25/4/2021

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở đi công tác tại TP. Hà Nội

THỨ HAI 26/4/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với Vụ KH&ĐT – Bộ Giao thông vận tải. Điểm tại Bộ Giao thông vận tải, TP. Hà Nội.

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt kiểm tra Chiến dịch GTNT-TL&BVMT NT. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng đi. Điểm tập trung tại Sở GTVT.

THỨ BA 27/4/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự gặp gỡ trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 8 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp trao đổi việc quản lý và quyết toán kinh phi quỹ bảo trì đường bộ từ năm 2020 trở về trước. Mời đ/c Trần Lê Trung - Chánh Văn phòng Sở và đ/c Đặng Thị Bích Tuyền – Chuyên viên Phòng KHKT cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp triển khai dự án Cầu dân sinh Búng Tàu. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với Tổ sát hạch cấp GPLX của Sở. Mời các đồng chí Sát hạch viên thuộc Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp Số 2 Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng C/K53 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Dư Xuân Lộc – Trưởng phòng Phòng Quản lý HTGT dự họp góp ý dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy Châu Thành.

THỨ TƯ 28/4/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Lễ công bố xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh.

- 8 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự tổng kết cuộc thi khởi nghiệp lần 2 năm 2021. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K01 của Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Số 10. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm đào tạo dạy nghề và sát hạch lái xe Số 10.

THỨ NĂM 29/4/2021

- 5 giờ 30’ Ban Giám đốc Sở viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với UBND thị xã Long Mỹ về công tác GPMB quốc lộ 61B. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và đăng ký lịch làm việc). Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 15 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự Hội nghị ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông năm 2021. Mời đ/c Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo Thanh tra GTVT, Phòng Quản lý VT, PT&NL và Đoạn Quản lý giao thông thủ bộ cùng dự (Phòng Quản lý VT, PT&NL chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở ủy quyền cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Trưởng Phòng Quản lý VT, PT&NL dự sát hạch cấp GPLX hạng B2/K03 của Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe Hậu Giang. Phòng QLVT, PT&NL chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Điểm tại Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hậu Giang.

THỨ SÁU 30/4/2021

     - Nghĩ Lễ 30/4.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 15. Lich lam viec 25-29.04.2021 (DCL3).docx_20210428164021.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 370
Đã truy cập: 419874
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.