Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

16. Lịch làm việc từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021 (Điều chỉnh lần 5)

Ngày 04-05-2021

THỨ BA 04/5/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang. Mời đ/c Võ Văn Kiến Quốc – Phó Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với nhà thầu thi công quốc lộ 61B, thị xã Long Mỹ. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý HTGT và Phòng KHKT cùng dự (Phòng Quản lý HTGT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại công trình quốc lộ 61B (gói thầu số 2).

THỨ TƯ 05/5/2021

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc với lãnh đạo và viên chức Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ về công tác cán bộ. Mời Chánh Văn phòng Sở cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang về việc GPMB các Dự án cầu dân sinh. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Sở GTVT.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 16 giờ 00’ Giám đốc Sở tham dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

THỨ NĂM 06/5/2021

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở làm việc với lãnh đạo, công chức và nhân viên Thanh tra GTVT về công tác cán bộ. Mời Chánh Văn phòng Sở cùng dự (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ Giám đốc Sở họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng về công tác GPMB cầu dân sinh Búng Tàu. Mời lãnh đạo Phòng KHKT cùng dự (Phòng KHKT chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng.

THỨ SÁU 07/5/2021

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tham dự buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (theo lịch của Thường trực UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’ Giám đốc Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

CHỦ NHẬT 09/5/2021

- 07 giờ 30’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Phòng Khánh tiết Hội đồng nhân dân tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 16. Lich lam viec 04.05-2021 - 07.05.2021 (DCL5).docx_20210507095422.docx

Đang online: 30
Hôm nay: 536
Đã truy cập: 420040
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.